Blog

Resurs urządzeń jest w polskim prawie obowiązkowy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czym jest resurs UTB i dlaczego jest tak istotny? Jak wykonać obliczenia? Dowiedz się więcej, ponieważ obliczenie resursu dla urządzeń UTB jest konieczne ze względu na przepisy prawa.

Czy resurs urządzeń UTB jest obowiązkowy?

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego” celem ustalenia stanu urządzenia obowiązkowe jest odtworzenie historii jego eksploatacji. Konieczne jest obliczenie resursu UTB, aby określić aktualny stan maszyny.

Czy jest resurs UTB? To przewidziany maksymalny bezpieczny czas eksploatacji urządzenia UTB. Resurs konstrukcji stalowych jest określony w cyklach pracy, natomiast resurs mechanizmów w przewidzianym czasie eksploatacji z nominalnym obciążeniem określany jest w godzinach pracy.

Resurs i historia eksploatacji to podstawowe wymogi konieczne do rejestracji, ale także do przeprowadzania regularnych przeglądów. Znając żywotność urządzenia można w łatwy sposób określić aktualny stan spowodowany eksploatacją. Aby spełnić wszystkie te wymogi należy zadbać o dokumentację i przeprowadzić obliczenia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarówno urządzenia przemysłowe, jak i też podesty ruchome i inne maszyny są wyposażone w zabezpieczenia. Jakie to funkcje? Musisz je poznać, zwłaszcza jeśli przygotowujesz się do egzaminu przed UDT.

Jakie zabezpieczenia są stosowane w podestach i innych maszynach?

W maszynach i podnośnikach stosowane są mechaniczne i elektryczne formy zabezpieczeń. Funkcje te umożliwiają operatorom pracę w bezpiecznych warunkach. Niektóre elementy stosowane są celem zabezpieczenia mechanizmu przed usterkami, inne pełnią rolę istotną ze względu na przepisy BHP. Pytania na egzaminie UDT często dotyczą właśnie tematyki zabezpieczeń stosowanych w maszynach. Należy wiedzieć jakie funkcje spełniają poszczególne elementy i gdzie się znajdują. Poniżej znajduje się omówienie kilku ważnych elementów zabezpieczających stosowanych w maszynach:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Inwentaryzacja to obowiązek, którego realizacja nie zawsze jest możliwa bez zastosowania maszyn. W przypadku zakładów przemysłowych i dużych hal magazynowych często konieczne jest wykorzystanie w tym celu podnośników.

Jak przygotować zakład do inwentaryzacji?

Inwentaryzacja w dużych zakładach rzadko realizowana jest z dnia na dzień. Celem zabezpieczenia stanowisk pracy i zachowania płynności działań konieczne jest przemyślane planowanie. Należy zainicjować tworzenie grup odpowiedzialnych za poszczególne etapy inwentaryzacji, jak również udostępnić pracownikom podnośniki do inwentaryzacji. Najczęściej zastosowanie znajdują podnośniki nożycowe i przegubowe. We wnętrzach sprawdzą się podnośniki o napędzie elektrycznym, ponieważ są kompaktowe i nie emitują spalin.

Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie stref, w których zakresie będą odbywać się poszczególne etapy prac. Chodzi między innymi o miejsca składowania, które powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Jakie podnośniki wybrać do inwentaryzacji? 

Podnośniki różnią się pod względem przeznaczenia, udźwigu czy wysięgu. Zatem każda z maszyn sprawdzi się w realizacji różnych zadań. Oto kilka wskazówek w zakresie doboru odpowiednich podnośników: 

  • podnośnik nożycowy - podczas inwentaryzacji sprawdzają się elektryczne podnośniki nożycowe o wymiarach dostosowanych względem wymiarów alejek i drzwi, wyposażone w niebrudzące koła. Podesty nożycowe umożliwiają wysięg pionowy, lecz także boczny, dzięki zastosowaniu wysuwanych platform roboczych. Wysokość robocza tych maszyn może wynieść od 7 do nawet 25 metrów. Podesty tego typu są bardzo zróżnicowane także pod względem udźwigu, który może wynieść od około 230 kg do nawet 800 kg. Dzięki zastosowaniu koszy o różnych wymiarach możliwy jest perfekcyjny dobór maszyny względem potrzeb.
  • podnośnik przegubowy - odznacza się nie tylko wysokim wysięgiem pionowym, ale i bocznym. Dzięki zastosowaniu przegubu możliwe jest przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych nawet w trudnych warunkach, np. w sytuacji gdy konieczne jest pominięcie przeszkody. Co ważne, dostępne są podnośniki przegubowe z napędem elektrycznym. Ogromnym atutem jest także możliwość obrotu o 360 stopni, jak również dostępność kosza obrotowego. Łatwość sterowania, niezawodność i wydajność tych maszyn to kolejne zalety przemawiające za wyborem takiego rozwiązania. Wysokość robocza wynosi od 8 do nawet 20 metrów, a udźwig około 200-230 kg. 

Wybierając podnośniki do inwentaryzacji należy korzystać z oferty zaufanych firm. Warto sięgać po maszyny poddawane regularnym przeglądom, posiadające aktualne decyzje UDT. W SUN-DRA Lift proponujemy podnośniki na wynajem i do zakupu. Możliwość wynajmu podnośników do inwentaryzacji wiąże się z oszczędnością czasu i kosztów, np. kosztów transportu i serwisu. W naszej flocie dostępne jest 200 maszyn o napędzie elektrycznym. Celem przeprowadzenia jednej inwentaryzacji można skompletować w jednym miejscu ponad 10 niezawodnych podestów! To podnośniki elektryczne uznanych marek, wyposażone w wydajne akumulatory umożliwiające 8-godzinną pracę bez konieczności ładowania.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Podesty ruchome, wózki widłowe i inne maszyny z reguły są wyposażone w akumulatory. Jak o nie dbać? Warto pamiętać o tym co nie służy akumulatorom i przygotować się na sytuacje podbramkowe. Ważne jest, by o stan akumulatora dbać regularnie.

W maszynach mają zastosowania akumulatory Kwasowe (tradycyjne)  Akumulatory typu AGM bezobsługowe o zwiększonej wytrzymałości na prace oraz Akumulatory Żelowe, które są stosowane w zakładach gdzie wymogi wewnętrzne zakładu nakazują używanie akumulatorów żelowych.

Akumulatory również dzielimy na Rozruchowe  i Trakcyjne są tą bardzo ważne równice w tych akumulatorach 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Żadnego przedsiębiorcy z branży przemysłowej i logistycznej nie trzeba przekonywać, że wózek widłowy jest użyteczny. Natomiast z punktu widzenia pracownika kurs na wózek widłowy jest idealnym punktem do CV.

Kiedy warto zrobić kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy przyda się każdemu, kto chce pracować w przemyśle, w dużych centrach handlowych, na magazynie. Nie powinno się mylić tej maszyny z paleciakiem. Szkolenia na wózki paletowe często organizowane są w czasie pracy. Wózki te mają dużo mniejszy udźwig i wysięg. Natomiast wózki widłowe charakteryzują się wysięgiem na poziomie kilku metrów i służą do podnoszenia elementów o wadze do 15 ton.

 

W celu ich obsługi konieczne jest więc przeprowadzenie kursów i otrzymanie konkretnych uprawnień. Celem ich uzyskania należy odbyć kurs na wózki widłowe przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT i uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Na tej podstawie sporządzana jest legitymacja UDT. Aby przystąpić do kursu wystarczy być osobą pełnoletnią o wykształceniu co najmniej podstawowym i posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Piktogramy na urządzeniach i maszynach, takich jak podesty ruchome, to nic innego jak oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne. Ze względu na przepisy BHP każdy operator maszyny bądź linii produkcyjnej powinien je znać.

Najczęściej stosowane oznakowanie na maszynach

W zakładach pracy, takich jak obiekty przemysłowe i hale magazynowe, często wykorzystywane są maszyny ciężkie, podesty ruchome, skomplikowane linie produkcyjne. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku. Stąd maszyny powinny być odpowiednio oznakowane i najczęściej stosuje się w tym celu piktogramy. To graficzne przedstawienie zasad obowiązujących w czasie użytkowania danej maszyny bądź urządzenia.

Piktogramy umieszczone na maszynach to znaki informacyjne, nakazy, zakazy, znaki ostrzegawcze. Mogą odnosić się do budowy maszyny i instrukcji użytkowania lub wskazywać środki ochrony konieczne do zastosowania celem zachowania bezpieczeństwa. Poniżej znajdziesz przykłady piktogramów stosowanych na maszynach, podestach ruchomych, jak też innych urządzeniach:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Szukając odpowiedniej maszyny budowlanej, warto przyjrzeć się ofercie dotyczącej podnośników nożycowych. Kiedy sprawdzą się podnośniki nożycowe i jaki rodzaj maszyny wybrać?

Podnośniki nożycowe - charakterystyka

Podnośniki nożycowe pozwalają na bezpieczną pracę na różnych wysokościach. Różnorodna jest także szerokość podestów i udźwig maszyny. Obszerne podesty na podnoszonym „nożycu” zapewniają pracownikom wygodę. Elementarną częścią platformy są barierki. Platforma robocza posiada podłoże anty poślizgowe oraz przy barierkach są miejsca wskazujące na zapięcie szelek aby pracownicy mogli na każdej wysokości pracować bezpiecznie. Wysokość robocza maszyny zależna jest od ilości tak zwanych nożyc, czyli połączonych ze sobą dźwigni dwuramiennych. Tego typu maszyny umożliwiają podnoszenie ludzi wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystając z oferty wynajmu podnośników nożycowych można wymieniać maszyny odpowiednio względem aktualnych potrzeb! Zaletą podnośników nożycowych jest między innymi wysuwany balkon i łatwy w obsłudze panel sterujący. Podnośniki nożycowe mogą być używane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Ze względu na wielość zastosowań, podnośniki tego rodzaju znajdują zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, ale wszędzie tam, gdzie musi zostać wykonana praca na wysokości. Z ich zastosowaniem możliwy jest np. montaż rynien czy dachówek, ale również wykonanie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i wiele innych.

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514
© Copyright 2019. All Rights Reserved SUN-DRA Lift by DGMS

Search