Blog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Praca z użyciem podestów ruchomych może wiązać się z różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego nie tylko w trakcie pracy, ale również przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu należy wykonać szereg czynności. Jakich?

Jakie czynności wykonać przed rozpoczęciem pracy z podestem?

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem podestu ruchomego należy zapoznać się z dokumentacją. Trzeba więc sięgnąć po książkę rewizyjną, książkę obsługi, książkę konserwacji oraz instrukcję obsługi. Czego szukać w tych dokumentach?

Absolutną podstawą jest decyzja UDT, która powinna być aktualna w momencie użytkowania. Informację na ten temat znajdziesz w książce rewizyjnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, podest ruchomy nieposiadający ważnej decyzji UDT nie może być dopuszczony do użytku! Przeglądając pozostałe dokumenty należy zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące informacje, na przykład te dotyczące problemów z obsługą maszyny, awarii, koniecznych napraw. Warto pamiętać, że konkretny problem może nie być jeszcze zdiagnozowany. W następnym etapie należy więc przejść od teorii do praktyki. 

Etap ten nazwać można sprawdzeniem ogólnego stanu technicznego maszyny. Konieczne jest sprawdzenie stanu wszelkich systemów, od hamulców po układ sterowania. Koniecznie sprawdź również stan akumulatora, zwłaszcza jeśli praca odbywa się zimą. Warto zwrócić szczególną uwagę na stan oświetlenia, urządzeń do sygnalizacji alarmowej, funkcji bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje kompletność wyposażenia i poziom wszelkich płynów. Oczywiście, zależnie od pory roku i panujących temperatur, muszą być stosowane dedykowane rodzaje płynów i benzyny. Szczególnym zagrożeniem jest wyciek oleju czy innych płynów oraz wszelkie ubytki mogące do takiej sytuacji doprowadzić. Dotyczy to np. podestów z napędem hydraulicznym. Jeśli chodzi o podesty elektryczne, należy zwrócić szczególną uwagę na stan akumulatora i oczywiście - naładować go. Sprawdź również, czy kompletne jest obowiązkowe znakowanie. Chodzi np. o znaki ostrzegawcze i informacyjne na maszynie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sprzedaż części do maszyn - dostępność różnych producentów

Naprawa maszyn i podestów powinna być przeprowadzana z zastosowaniem oryginalnych części do maszyn lub zamienników, które spełniają wszelkie warunki. W przeciwnym razie nawet najlepszy specjalista nie przywróci maszynie pełnej sprawności na długo.

Znajdź części do maszyn najlepszych producentów

Wymiany części czy podzespołów trudno uniknąć. Maszyny budowlane i podesty są mocno eksploatowane, a każda z części ma swój okres żywotności. Ze względów bezpieczeństwa należy wykonywać regularne przeglądy, aby nie dopuścić do awarii. W razie zużycia poszczególnych elementów nie warto zwlekać z ich wymianą.

Dlaczego lepiej wyposażyć się w oryginalne części do podnośników i maszyn budowlanych? Przede wszystkim, producent musi zapewnić swoim klientom najwyższą jakość i gwarancję. Oczywistą zaletą jest fakt, że podzespoły pochodzące wprost od producenta są w pełni kompatybilne z całą konstrukcją maszyny. Cena oryginalnych części może być wyższa niż w przypadku zamienników. Jednakże w ostatecznym rozliczeniu nie zawsze tak jest.

Oryginalne części do maszyn i podestów są trwałe, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i nie wymagają częstych napraw. Ponadto, rozwiązania stosowane do produkcji podnośników i maszyn są stale udoskonalane. Również części muszą być odpowiednio dopasowane względem konkretnego, nawet najnowszego modelu maszyny.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, np. z użyciem podnośników, należy zastosować środki ochrony dobrane odpowiednio względem ryzyka i warunków. Jakie środki ochrony wyróżniamy w tym przypadku i jak należy przygotować miejsce pracy?

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości

Zasady postępowania w przypadku organizacji prac na wysokości szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto przede wszystkim zapoznać się z definicją pracy na wysokości. Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem, można o niej mówić w sytuacji, gdy praca jest wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłoża lub podłogi. Z pewnością praca z zastosowaniem podestów ruchomych może być tak definiowana. Jednak, gdy miejsce pracy na podwyższeniu jest w pełni zabudowane ze wszystkich stron (do poziomu minimum 1,5 metra), a pracownicy mogą korzystać z dostępnych na miejscu dodatkowych zabezpieczeń w postaci stałych konstrukcji lub urządzeń - nie mamy do czynienia z pracą na wysokości.

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania z podestów ruchomych, innych maszyn o wysokim wysięgu oraz rusztowań? W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ocenę ryzyka. Obowiązek ten, wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, spoczywa na pracodawcy, podobnie jak pozostałe kwestie związane z bezpieczeństwem.

Środki ochrony w czasie pracy na wysokości

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Wrocławska 213A, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514

Search