Sięgaj wyżej

Kursy i szkolenia dla operatorów maszyn

Zadzwoń już dziś i zapytaj o dostępne terminy szkoleń:

+ 48 510 489 604

Kalendarz szkoleń sierpień 2020

Szkolenie 14.09.
Podesty ruchome
Brak miejsc
Szkolenie 18.09
Podesty ruchome
Brak miejsc
Szkolenie 25.09
Podesty ruchome
Wolne miejsca
Szkolenie 15.09 
Podesty ruchome
Brak miejsc
Szkolenie 21.09
Podesty ruchome
Wolne miejsce
Szkolenie 28.09
wózki widłowe
Wolne miejsce
Szkolenie 16.09
Podesty ruchome
Wolne miejsca
Szkolenie 22.09
Podesty ruchome
Wolne 2 miejsca
Szkolenie 29.09
Podesty ruchome
Wolne miejsca
Szkolenie 17.09
Podesty ruchome
Brak miejsc
Szkolenie 23.09
Podesty ruchome
Brak miejsc
Szkolenie 30.09.
Podesty ruchome
Wolne miejsca

Spotkajmy się on-line - szkolenia dla osób indywidualnych i pracowników firm! 

 • Bez wychodzenia z domu

 • Najważniejsze zagadnienia przesłane na e-mail

 • Jesteśmy do Twojej dyspozycji podczas nauki testów

 • Praktyka w dniu egzaminu UDT

 • Nasz Skype: KWP Poland

Firma Sun-Dra Lift prowadzi kursy i szkolenia na podesty ruchome, zwane potocznie podnośnikami, zwyżkami, platformami, słonikami. Kursy adresowane są do osób indywidualnych oraz większych zorganizowanych grup i przeprowadzane są w centrali Firmy Sun-Dra Lift w Legnicy, oraz na terenie firmy klienta w całej Polsce. 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, pozwala uczestnikom w praktyce zapoznać się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Podesty ruchome przejezdne

 • wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
 • przewoźne – podnośniki montowane na przyczepkach
 • samojezdne – podnośniki montowane na samochodach
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT
 • (była nazwa kategorii 1P)

Ile trwa kurs na podest ruchomy? 

Szkolenia prowadzimy w grupach do 10 osób Czas szkolenia: 1 dzień część teoretyczna + praktyczna. Klient ma możliwość dodatkowej praktyki – do indywidualnego ustalenia

Jak wygląda egzamin na podest ruchomy?

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej. Kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn.

Uprawnienia nadawane są imiennie.

Jaka jest okres ważność uprawnień?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) z dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany:
 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii podesty ruchome przejezdne 5 lat

 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie

 • Uprawnienia nadawane są imiennie na jedną kategorię uprawnień

Ładowarki teleskopowe

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Ładowarki teleskopowe

 • Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT
 • (była nazwa kategorii 1WJO)

Ile trwa kurs na ładowarkę teleskopową?

Szkolenia prowadzimy w grupach do 10 osób. Czas szkolenia: 1 dzień część teoretyczna + praktyczna. Klient ma możliwość dodatkowej praktyki – do indywidualnego ustalenia

Jak wygląda egzamin na ładowarki teleskopowe?

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej. Kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn. Uprawnienia nadawane są imiennie.

Jaka jest okres ważność uprawnień?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) z dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany:
 • aktualnie obowiązujący nowy podział: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii 5 lat
 • uprawnienia nadawane są imiennie na jedna kategorię uprawnień
 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie
PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Wózki widłowe

 • Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (np. wózki czołowe, boczne i wózki prowadzone i zdalnie sterowane )
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT 
 • (była nazwa kategorii IIWJO i III WJO)

Ile trwa kurs, szkolenie na wózek widłowy?

Szkolenia prowadzimy w grupach do 10 osób. Czas szkolenia: 1 dzień część teoretyczna + praktyczna. Klient ma możliwość dodatkowej praktyki – do indywidualnego ustalenia

Jak wygląda egzamin na wózek widlowy?

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej. Kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn.

Uprawnienia nadawane są imiennie.

Jaka jest okres ważność uprawnień?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) z dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany:
 • aktualnie obowiązujący nowy podział kategorii: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii 10 lat
 • uprawnienia nadawane są imiennie na jedna kategorie uprawnień
 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie
PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

SUWNICE

  SUWNICE

Suwnice

 • Szkolenie na suwnice:

  "niższa" suwnice, wciagniki i wciagarki ogólnego przeznaczenia"wyższa" suwnice, wciagniki i wciagarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT
 • szkolenia odbywają się u Klienta
 • (dawna kategoria IIS i IS)

Jaka jest okres ważność uprawnień?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) z dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany:
 • aktualnie obowiązujący nowy podział kategoria uprawnień nie upoważnia do obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych 
 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii wyższej 10 lat i dla kategorii niższej 5 lat
 • uprawnienia nadawane są imiennie
 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie
 Kursy z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS)

Kursy z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS)

 • Szkolenie na HDS pozwala w praktyce nabrać umiejętności załadunku materiałów o dużej wadze
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT
Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych

Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych

 • Szkolenie podwieszanie ładunku transportu bliskiego, urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak
 • Egzamin wewnętrzny, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zakres szkoleń:

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT
 • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn
 • zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym
 • wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności
 • szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego

Wymagane dokumenty:

 • kopia badań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • prawidłowo wypełniony wniosek
 • ukończone 18 lat

Firma „Sun-Dra lift” oferuje przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Firmy w  Legnicy lub bezpośrednio u Klienta na terenie całego kraju.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym na miejscu przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień wymaganych do obsługi urządzeń transportu bliskiego na terenie Unii Europejskiej.

Nasze szkolenia pozwolą Państwu na bezpieczne i wydajne korzystanie z podnośników budowlanych i podestów ruchomych (nożycowych, przegubowych, teleskopowych), a także ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych.

WAŻNE!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Brak uprawnień może powodować poważne komplikacje przy zaistnieniu zdarzeń losowych. Osoba bez uprawnień operująca urządzenia transportu bliskiego odpowiada za wszystkie czynności oraz zdarzenia, jakie wystąpiły podczas jej pracy. W wyniku zaistniałych zdarzeń ubezpieczyciel nie pokrywa żadnych roszczeń.

Zadzwoń już dziś i zapytaj o termin najbliższego szkolenia!

+ 48 510 489 604
szkolenia@sun-dra.pl

 • Dane rejestrowe firmy:
 • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
 • Adres: ul. Wrocławska 213A, 59-220 Legnica
 • NIP: PL6912499363
 • REGON: 021980806
 • Email:
 • Phone: +48 513 767 514

Search