Szkolenia

fas fa-angle-right

Kursy i szkolenia
dla operatorów maszyn UTB

Szkolenia dla operatorów UTB

Firma SUN-DRA Lift prowadzi kursy i szkolenia na podesty ruchome, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, suwnice, koparki, HDS. Kursy adresowane są do osób indywidualnych oraz większych zorganizowanych grup i przeprowadzane są w centrali firmy SUN-DRA Lift w Legnicy, oraz na terenie firmy klienta w całej Polsce. 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, pozwala uczestnikom w praktyce zapoznać się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych, wózków widłowych, suwnic oraz ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

KURS PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE
 • podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne –podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe przewoźne – podnośniki montowane na przyczepkach samojezdne – podnośniki montowane na samochodach

 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT (dawna nazwa kategorii 1P)

 • ważność uprawnień 5 lat

KURS ŁADOWARKA TELESKOPOWA
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT (dawna nazwa kategorii 1WJO)

 • ważność uprawnień 5 lat

KURS WÓZEK WIDŁOWY
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (np. wózki czołowe, boczne i wózki prowadzone i zdalnie sterowane
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT (dawna kategoria IIWJO i III WJO)
 • ważność uprawnień 10 lat
KURS SUWNICE
KURS SUWNICE
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z hakiem
 • suwnice specjalistycznego przeznaczenia
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT (dawna kategoria IIS i IS)
 • ważność uprawnień; ogólnego przeznaczenia 10 lat, specjalnego przeznaczenia 5 lat
 Kursy z zakresu obsługi żurawi samojezdne (typ HDS)
KURS ŻURAWIE PRZENOŚNE TYP HDS
 • uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnychoraz stacjonarnych
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT
 • ważność uprawnień 5 lat
Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych
KURS HAKOWY
 • obsługa haka urządzeń dźwigowych
 • egzamin wewnętrzny, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • zaświadczenie imienne

 Kursy z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS)
KURS EKSPLOATACJA SEP G1/G2/G3
 • Kursy na uprawnienia 

 • G1 elektryczne pozwalają zdobyć uprawnienia w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kV

 • G2 energetyczne

 • G3 gazowe

 • tylko on-line, czas trwania z egzaminem 6 h

 • ważność uprawnień 5 lat

Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych
KURS DOZOROWE SEP G1D/G2D/G3D
 • Kursy na uprawnienia 

 • G1D elektryczne pozwalają zdobyć uprawnienia dozorowe w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kV

 • G2D energetyczne

 • G3D gazowe

 • tylko on-line, czas trwania z egzaminem 6 h
 • ważność uprawnień 5 lat
 Kursy z zakresu obsługi żurawi przenośnych (HDS)
KURS BHP + PIERWSZA POMOC
 • szkolenia wstępne ogólne
 • szkolenia wstępne stanowiskowe
 • szkolenia okresowe
 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno - biurowe
 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna dla Pracowników 
Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych
PRAKTYKA ZAWODOWA
PODESTY RUCHOME

Masz uprawnienia a brak Ci praktyki?

 • przyjdź do nas na praktykę aby zdobyć umiejętności obsługi podestów ruchomych

 • omówimy z tobą czynności przed, w trakcie i po pracy abyś zapewnił/a sobie i współpracownikom bezpieczną pracę - nie ograniczamy Cię czasem

 • do dyspozycji podesty nożycowe, przegubowe

 • praktyka pod okiem praktyków

 • indywidualna wycena za 1 h

Kurs hakowy - obsługa haka urządzeń dźwigowych
PRAKTYKA ZAWODOWA 
WÓZKI WIDŁOWE

Masz uprawnienia a brak Ci praktyki?

 • przyjdź do nas na praktykę aby zdobyć umiejętności obsługi wózków widłowych

 • omówimy z tobą czynności przed, w trakcie i po pracy abyś zapewnił/a sobie i współpracownikom bezpieczną pracę - nie ograniczamy Cię czasem

 • do dyspozycji masz wózki elektryczne, gazowe, spalinowe

 • praktyka pod okiem praktyków

 • indywidualna wycena za 1 h

Kurs koparko - ładowarka
KURS KOPARKO - ŁADOWARKA 
klasa III
 • kurs składa się z 40 h teoria o 80 h praktyka. Podczas praktyki zdobywasz umiejętności, które pozwolą wam bezpiecznie wykonywać zadania operatora - mamy plac praktyczny

 • egzamin praktyczny i teoretyczny zdaje się przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

 • po kursie na operatora koparko ładowarki otrzymasz uprawnienia w postaci książeczki operatora

WAŻNE INFORMACJE

Ile trwa kurs na podest ruchomy? wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, suwnice

Szkolenia prowadzimy w grupach do 10 osób. Czas szkolenia: 1 dzień część teoretyczna + praktyczna. Klient ma możliwość dodatkowej praktyki – do indywidualnego ustalenia

Jak wygląda egzamin na podest ruchomy? Wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, suwnice

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej. Kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn.

Uprawnienia nadawane są imiennie.

Jaka jest okres ważność uprawnień?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

wprowadza zmiany:

 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii podesty ruchome przejezdne 5 lat

 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii wózki widłowe przejezdne 10 lat

 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii ładowarki teleskopowe przejezdne 5 lat

 • okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii suwnice przejezdne 5 lat

 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie

 • Uprawnienia nadawane są imiennie na jedną kategorię uprawnień

Zakres szkoleń:

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT

 • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn

 • zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym

 • wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności

 • szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego

Wymagane dokumenty:

 • kopia badań do pracy na wysokości powyżej 3 m 

 • wykształcenie minimum zawodowe

 • prawidłowo wypełniony wniosek

 • ukończone 18 lat

Firma SUN-DRA Lift oferuje przeprowadzenie szkoleń w siedzibie firmy w Legnicy lub bezpośrednio u klienta na terenie całego kraju.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym na miejscu przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień wymaganych do obsługi urządzeń transportu bliskiego na terenie Unii Europejskiej.

Nasze szkolenia pozwolą Państwu na bezpieczne i wydajne korzystanie z podnośników budowlanych i podestów ruchomych (nożycowych, przegubowych, teleskopowych), a także ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych.

WAŻNE!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Brak uprawnień może powodować poważne komplikacje przy zaistnieniu zdarzeń losowych. Osoba bez uprawnień operująca urządzenia transportu bliskiego odpowiada za wszystkie czynności oraz zdarzenia, jakie wystąpiły podczas jej pracy. W wyniku zaistniałych zdarzeń ubezpieczyciel nie pokrywa żadnych roszczeń.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:
 2.02/00054/2021 

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search