Blog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarówno urządzenia przemysłowe, jak i też podesty ruchome i inne maszyny są wyposażone w zabezpieczenia. Jakie to funkcje? Musisz je poznać, zwłaszcza jeśli przygotowujesz się do egzaminu przed UDT.

Jakie zabezpieczenia są stosowane w podestach i innych maszynach?

W maszynach i podnośnikach stosowane są mechaniczne i elektryczne formy zabezpieczeń. Funkcje te umożliwiają operatorom pracę w bezpiecznych warunkach. Niektóre elementy stosowane są celem zabezpieczenia mechanizmu przed usterkami, inne pełnią rolę istotną ze względu na przepisy BHP. Pytania na egzaminie UDT często dotyczą właśnie tematyki zabezpieczeń stosowanych w maszynach. Należy wiedzieć jakie funkcje spełniają poszczególne elementy i gdzie się znajdują. Poniżej znajduje się omówienie kilku ważnych elementów zabezpieczających stosowanych w maszynach:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Podesty ruchome, wózki widłowe i inne maszyny z reguły są wyposażone w akumulatory. Jak o nie dbać? Warto pamiętać o tym co nie służy akumulatorom i przygotować się na sytuacje podbramkowe. Ważne jest, by o stan akumulatora dbać regularnie.

W maszynach mają zastosowania akumulatory Kwasowe (tradycyjne)  Akumulatory typu AGM bezobsługowe o zwiększonej wytrzymałości na prace oraz Akumulatory Żelowe, które są stosowane w zakładach gdzie wymogi wewnętrzne zakładu nakazują używanie akumulatorów żelowych.

Akumulatory również dzielimy na Rozruchowe  i Trakcyjne są tą bardzo ważne równice w tych akumulatorach 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Piktogramy na urządzeniach i maszynach, takich jak podesty ruchome, to nic innego jak oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne. Ze względu na przepisy BHP każdy operator maszyny bądź linii produkcyjnej powinien je znać.

Najczęściej stosowane oznakowanie na maszynach

W zakładach pracy, takich jak obiekty przemysłowe i hale magazynowe, często wykorzystywane są maszyny ciężkie, podesty ruchome, skomplikowane linie produkcyjne. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku. Stąd maszyny powinny być odpowiednio oznakowane i najczęściej stosuje się w tym celu piktogramy. To graficzne przedstawienie zasad obowiązujących w czasie użytkowania danej maszyny bądź urządzenia.

Piktogramy umieszczone na maszynach to znaki informacyjne, nakazy, zakazy, znaki ostrzegawcze. Mogą odnosić się do budowy maszyny i instrukcji użytkowania lub wskazywać środki ochrony konieczne do zastosowania celem zachowania bezpieczeństwa. Poniżej znajdziesz przykłady piktogramów stosowanych na maszynach, podestach ruchomych, jak też innych urządzeniach:

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Wrocławska 213A, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514

Search