Blog

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Resurs urządzeń UTB - dowiedz się więcej!

Każdy właściciel urządzenia UTB ma obowiązek wykonać resurs w sposób zgodny z założeniami Urzędu Dozoru Technicznego. Ma to ogromne znaczenie ze względu na ocenę realnego poziomu bezpieczeństwa.

Resurs urządzeń UTB obowiązkiem właściciela

Resurs to w ogólnym znaczeniu żywotność urządzenia określona w odpowiednich jednostkach. W przypadku stalowych konstrukcji są to cykle pracy, a w przypadku mechanizmów - godziny pracy. Wyliczenie resursu pozwala określić maksymalny bezpieczny czas eksploatacji urządzenia.

W teorii informacja o resursie powinna być udostępniona przez producenta. W praktyce jednak właściciel nie zawsze ma dostęp do informacji z tego zakresu. Tymczasem resurs ma być najważniejszym punktem odniesienia, gdy chodzi o kontrolę stanu urządzenia. Dlatego 6 grudnia 2018 mocą „rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego” na właścicieli urządzeń UTB nałożony został wymóg obliczenia resursu.

Urządzenia UTB to szeroka kategoria. Zawierają się w niej między innymi podesty ruchome przejezdne, a więc na przykład podesty nożycowe, teleskopowe, przegubowe. Oprócz tego są to wózki jezdniowe podnośnikowe, równie często stosowane w budownictwie, przemyśle i logistyce. To także żurawie, suwnice, dźwigi i inne urządzenia. Z pełną listą można zapoznać się na oficjalnej witrynie UDT.

Jak obliczyć resurs? Komu powierzyć to zadanie?

Obliczenie resursu dla urządzeń UTB nie jest sprawą prostą, ponieważ konstrukcje i mechanizmy różnią się pod względem żywotności. Mechanizmy mogą być przecież mniej lub bardziej innowacyjne, stąd wiele zależy od producenta. W dodatku różni się stopień obciążenia i częstotliwość użytkowania. Zatem celem opracowania resursu najlepiej kierować się wytycznymi dostępnymi w dokumencie „Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 2, czerwiec 2019”.

Aby określić resurs należy przyporządkować urządzenie względem kategorii wymienionych w dokumencie. To na przykład stan obciążenia, natężenie pracy, klasa wykorzystania, przeznaczenie, grupa natężenia w zakresie konkretnych mechanizmów i inne. W dokumencie zamieszczono także instrukcję postępowania w momencie granicznym, gdy określony czas bezpiecznej eksploatacji się kończy. W takim wypadku należy ocenić stan techniczny, a w razie potrzeby wykonać konieczne naprawy. Kolejno należy obliczyć resurs na nowo.

Ze względu na skomplikowanie obliczeń oraz konieczność prowadzenia dokumentacji w tym zakresie, zadanie to najczęściej powierzane jest specjalistom. Zachęcamy do skorzystania z pomocy SUN-DRA Lift. Eksperci udzielą Ci fachowych informacji i wykonają stosowne obliczenia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kiedy konieczny jest remont podnośnika?

Serwis czy naprawa maszyny najczęściej konieczne są w przypadku awarii, a jak jest z remontami? Powody ich przeprowadzenia bywają różne. Kiedy należy przeprowadzić kompleksowy remont podestu ruchomego i na czym to polega?

Skąd wiadomo, że nadszedł czas na remont podestu?

W przypadku podestów ruchomych remonty nie są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wykrycia awarii. Powodem może być także szereg innych kwestii. Jedną z nich jest upłynięcie wyznaczonego okresu. Okres ten może być ustalony przez producenta, ale może również wynikać z ogólnie przyjętych przepisów. Mowa o resursie, a więc parametrze, który wyznacza pewien moment graniczny. Po jego upłynięciu należy wykonać szczegółowy przegląd, a często również kompleksowy remont podestu ruchomego. Takie postępowanie nie wynika z awarii, lecz jest skutkiem prawidłowego zużycia poszczególnych części i systemów.

W celu wyznaczenia momentu odpowiedniego na remont kapitalny podnośnika należy więc wyznaczyć resurs opierając się o wytyczne. Jeśli takie wytyczne nie są znane, można posiłkować się na przykład instrukcjami FEM – European Materials Handling Federation. Również Urząd Dozoru Technicznego przygotował wytyczne dotyczącej tej kwestii. Informacje na ten temat można znaleźć na przykład w dokumencie Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (wydanie 2 z czerwca 2019).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak przebiega kurs na suwnice?

Szkolenie na suwnice to z pewnością świetna inwestycja w przyszłość, zarówno z punktu widzenia pracowników i osób poszukujących pracy, jak też przedsiębiorców. Warto wiedzieć, jakie wymagania są stawiane operatorom suwnic i jak wygląda kurs na suwnice?

Czy szkolenie na suwnice się opłaca i jak przebiega?

Przede wszystkim, uprawnienia dla operatorów suwnic są obowiązkowe. Zatem nie ma możliwości, by zrezygnować z egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego i tym samym - z kursu przygotowującego. Samodzielne przygotowanie do takiego egzaminu może być trudne. Zagadnienia z zakresu teorii są szerokie, a uzyskanie informacji  na ten temat wcale nie jest proste. Szczególnie istotna jest jednak część praktyczna szkoleń.

Operowanie suwnicami nie jest kwestią prostą i niesie za sobą sporo zagrożeń. Suwnice to sporych rozmiarów dźwignice działające w ruchu przerywanym, składające się z mostu i torów jezdnych oraz wciągarki lub wciągnika. Ładunki są transportowane w poziomie lub pionie. Udźwig suwnic może przekroczyć nawet 100 ton!

Konieczna jest znajomość zagrożeń związanych z ewentualnością wypadków, pożarów, awarii i innych niebezpieczeństw - oraz zasady postępowania w razie ich wystąpienia. W czasie szkolenia na suwnice przyszli operatorzy zapoznają się z zadami BHP, zasadami prawidłowego operowania maszyną, budową maszyny, systemami bezpieczeństwa. W przypadku SUN-DRA Lift, na koniec szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin z wykorzystaniem oficjalnych pytań Urzędu Dozoru Technicznego.

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Wrocławska 213A, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514

Search