Blog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Żadnego przedsiębiorcy z branży przemysłowej i logistycznej nie trzeba przekonywać, że wózek widłowy jest użyteczny. Natomiast z punktu widzenia pracownika kurs na wózek widłowy jest idealnym punktem do CV.

Kiedy warto zrobić kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy przyda się każdemu, kto chce pracować w przemyśle, w dużych centrach handlowych, na magazynie. Nie powinno się mylić tej maszyny z paleciakiem. Szkolenia na wózki paletowe często organizowane są w czasie pracy. Wózki te mają dużo mniejszy udźwig i wysięg. Natomiast wózki widłowe charakteryzują się wysięgiem na poziomie kilku metrów i służą do podnoszenia elementów o wadze do 15 ton.

 

W celu ich obsługi konieczne jest więc przeprowadzenie kursów i otrzymanie konkretnych uprawnień. Celem ich uzyskania należy odbyć kurs na wózki widłowe przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT i uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Na tej podstawie sporządzana jest legitymacja UDT. Aby przystąpić do kursu wystarczy być osobą pełnoletnią o wykształceniu co najmniej podstawowym i posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Szukając odpowiedniej maszyny budowlanej, warto przyjrzeć się ofercie dotyczącej podnośników nożycowych. Kiedy sprawdzą się podnośniki nożycowe i jaki rodzaj maszyny wybrać?

Podnośniki nożycowe - charakterystyka

Podnośniki nożycowe pozwalają na bezpieczną pracę na różnych wysokościach. Różnorodna jest także szerokość podestów i udźwig maszyny. Obszerne podesty na podnoszonym „nożycu” zapewniają pracownikom wygodę. Elementarną częścią platformy są barierki. Platforma robocza posiada podłoże anty poślizgowe oraz przy barierkach są miejsca wskazujące na zapięcie szelek aby pracownicy mogli na każdej wysokości pracować bezpiecznie. Wysokość robocza maszyny zależna jest od ilości tak zwanych nożyc, czyli połączonych ze sobą dźwigni dwuramiennych. Tego typu maszyny umożliwiają podnoszenie ludzi wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystając z oferty wynajmu podnośników nożycowych można wymieniać maszyny odpowiednio względem aktualnych potrzeb! Zaletą podnośników nożycowych jest między innymi wysuwany balkon i łatwy w obsłudze panel sterujący. Podnośniki nożycowe mogą być używane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Ze względu na wielość zastosowań, podnośniki tego rodzaju znajdują zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, ale wszędzie tam, gdzie musi zostać wykonana praca na wysokości. Z ich zastosowaniem możliwy jest np. montaż rynien czy dachówek, ale również wykonanie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i wiele innych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Napęd podnośników to jeden z najważniejszych czynników wyboru. Dobór odpowiedniej maszyny pozwala na jej bezpieczne wykorzystanie w docelowych warunkach. Jaki podnośnik wybrać - elektryczny czy spalinowy?

Podesty ruchome z napędem elektrycznym

Podesty ruchome są w pełni przystosowane względem konkretnych warunków, zarówno gdy chodzi o rodzaj napędu, jak i typ opon, wagę, wymiary i udźwig. Podnośniki mogą być stosowane zarówno na zewnątrz, na nierównym podłożu, jak też wewnątrz, pomiędzy wąskimi alejkami. Kluczem jest wybór maszyny, która spełni wszelkie wymagania - zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa.

Widok na plac budowy z maszyny Magni

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że szkolenie na operatora maszyny to sposób na rozwój zawodowy. Warto wiedzieć, jak wygląda szkolenie na wózki widłowe, podesty ruchome, ładowarki teleskopowe czy suwnice.

Kurs na operatora maszyn - jak przebiega?

Podczas szkolenia kursanci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy konstrukcji maszyny, jej zastosowania i sposobów obsługi. Istotna jest również wiedza z zakresu BHP. Kolejną część szkolenia stanowią zadania praktyczne, podczas których kursanci wprowadzają wiedzę w życie pod okiem doświadczonych instruktorów.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na operatora maszyny? W kursach biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Konieczne jest również zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu, wydane przez lekarza pracy. Do szkolenia przystąpić mogą osoby z wykształceniem minimum podstawowym. Ostatnim warunkiem jest zgłoszenie na kurs, które zwykle odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na placach budowy, w magazynach i halach przemysłowych często konieczne jest wykonanie prac na wysokości. Celem przetransportowania pracowników na wybraną wysokość należy zastosować podnośnik ruchomy. Jaki wybrać?

 

Jaki podnośnik ruchomy wybrać?

 

Wybór podnośnika ruchomego powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami. Nie warto więc wybierać podnośników, kierując się nazewnictwem czy markami. Istotne są funkcje i parametry! Na jakiej wysokości będą wykonywane prace? Jaka ilość pracowników ma być transportowana? Czy na platformie mają być podnoszone również materiały o dużej wadze? Jeśli tak, to ile wynosi waga? W jakim miejscu mają być przeprowadzane prace i jakie warunki BHP muszą być spełnione? Kieruj się konkretami i wybierz podnośnik ruchomy biorąc pod uwagę następujące aspekty:

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na placu budowy często przeprowadzane są prace na wysokości, co stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Celem zapewnienia odpowiednich warunków należy stosować się do szeregu zasad bezpieczeństwa i wykorzystywać wyłącznie podesty ruchome ze sprawdzonych źródeł.

Bezpieczna praca na wysokości. Kilka podstawowych zasad

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy, warto zapoznać się między innymi z poradnikami inicjatywych Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa. W jej ramach powstała seria instrukcji dla firm budowlanych, również tych realizujących prace na wysokości z zastosowaniem podestów ruchomy. To zbiór zasad tworzony na podstawie obowiązującego prawa. Poniższa, skrócona lista przedstawia prawidłową organizację prac krok po kroku:

  • w pierwszej kolejności, kierując się Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektem wykonawczym, należy wykonać Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Powinni się z nią zapoznać wszyscy pracownicy;
  • w przypadku wykonywania prac na wysokości wyższej niż 5 m, należy uzyskać zezwolenie o nazwie „Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych”;
  • zanim pracownicy przystąpią do realizacji swoich zadań należy sprawdzić, czy posiadają oni odpowiednie uprawnienia i potwierdzenie zdolności do pracy. Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej, takie jak odzież robocza, obuwie, akcesoria ochronne;

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Plac budowy musi być przygotowany tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w jego obszarze. O tym, jak zabezpieczyć plac budowy  i jak bezpiecznie rozmieścić podesty, mówią między innymi przepisy prawa budowlanego. Warto się z nimi zapoznać!

Prawidłowe rozmieszczenie podestów na placu budowy

Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa budowlanego, ale również Kodeks pracy oraz rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.).

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514
© Copyright 2019. All Rights Reserved SUN-DRA Lift by DGMS

Search