Blog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Inwentaryzacja to obowiązek, którego realizacja nie zawsze jest możliwa bez zastosowania maszyn. W przypadku zakładów przemysłowych i dużych hal magazynowych często konieczne jest wykorzystanie w tym celu podnośników.

Jak przygotować zakład do inwentaryzacji?

Inwentaryzacja w dużych zakładach rzadko realizowana jest z dnia na dzień. Celem zabezpieczenia stanowisk pracy i zachowania płynności działań konieczne jest przemyślane planowanie. Należy zainicjować tworzenie grup odpowiedzialnych za poszczególne etapy inwentaryzacji, jak również udostępnić pracownikom podnośniki do inwentaryzacji. Najczęściej zastosowanie znajdują podnośniki nożycowe i przegubowe. We wnętrzach sprawdzą się podnośniki o napędzie elektrycznym, ponieważ są kompaktowe i nie emitują spalin.

Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie stref, w których zakresie będą odbywać się poszczególne etapy prac. Chodzi między innymi o miejsca składowania, które powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Jakie podnośniki wybrać do inwentaryzacji? 

Podnośniki różnią się pod względem przeznaczenia, udźwigu czy wysięgu. Zatem każda z maszyn sprawdzi się w realizacji różnych zadań. Oto kilka wskazówek w zakresie doboru odpowiednich podnośników: 

 • podnośnik nożycowy - podczas inwentaryzacji sprawdzają się elektryczne podnośniki nożycowe o wymiarach dostosowanych względem wymiarów alejek i drzwi, wyposażone w niebrudzące koła. Podesty nożycowe umożliwiają wysięg pionowy, lecz także boczny, dzięki zastosowaniu wysuwanych platform roboczych. Wysokość robocza tych maszyn może wynieść od 7 do nawet 25 metrów. Podesty tego typu są bardzo zróżnicowane także pod względem udźwigu, który może wynieść od około 230 kg do nawet 800 kg. Dzięki zastosowaniu koszy o różnych wymiarach możliwy jest perfekcyjny dobór maszyny względem potrzeb.
 • podnośnik przegubowy - odznacza się nie tylko wysokim wysięgiem pionowym, ale i bocznym. Dzięki zastosowaniu przegubu możliwe jest przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych nawet w trudnych warunkach, np. w sytuacji gdy konieczne jest pominięcie przeszkody. Co ważne, dostępne są podnośniki przegubowe z napędem elektrycznym. Ogromnym atutem jest także możliwość obrotu o 360 stopni, jak również dostępność kosza obrotowego. Łatwość sterowania, niezawodność i wydajność tych maszyn to kolejne zalety przemawiające za wyborem takiego rozwiązania. Wysokość robocza wynosi od 8 do nawet 20 metrów, a udźwig około 200-230 kg. 

Wybierając podnośniki do inwentaryzacji należy korzystać z oferty zaufanych firm. Warto sięgać po maszyny poddawane regularnym przeglądom, posiadające aktualne decyzje UDT. W SUN-DRA Lift proponujemy podnośniki na wynajem i do zakupu. Możliwość wynajmu podnośników do inwentaryzacji wiąże się z oszczędnością czasu i kosztów, np. kosztów transportu i serwisu. W naszej flocie dostępne jest 200 maszyn o napędzie elektrycznym. Celem przeprowadzenia jednej inwentaryzacji można skompletować w jednym miejscu ponad 10 niezawodnych podestów! To podnośniki elektryczne uznanych marek, wyposażone w wydajne akumulatory umożliwiające 8-godzinną pracę bez konieczności ładowania.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Żadnego przedsiębiorcy z branży przemysłowej i logistycznej nie trzeba przekonywać, że wózek widłowy jest użyteczny. Natomiast z punktu widzenia pracownika kurs na wózek widłowy jest idealnym punktem do CV.

Kiedy warto zrobić kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy przyda się każdemu, kto chce pracować w przemyśle, w dużych centrach handlowych, na magazynie. Nie powinno się mylić tej maszyny z paleciakiem. Szkolenia na wózki paletowe często organizowane są w czasie pracy. Wózki te mają dużo mniejszy udźwig i wysięg. Natomiast wózki widłowe charakteryzują się wysięgiem na poziomie kilku metrów i służą do podnoszenia elementów o wadze do 15 ton.

 

W celu ich obsługi konieczne jest więc przeprowadzenie kursów i otrzymanie konkretnych uprawnień. Celem ich uzyskania należy odbyć kurs na wózki widłowe przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT i uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Na tej podstawie sporządzana jest legitymacja UDT. Aby przystąpić do kursu wystarczy być osobą pełnoletnią o wykształceniu co najmniej podstawowym i posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na placu budowy często przeprowadzane są prace na wysokości, co stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Celem zapewnienia odpowiednich warunków należy stosować się do szeregu zasad bezpieczeństwa i wykorzystywać wyłącznie podesty ruchome ze sprawdzonych źródeł.

Bezpieczna praca na wysokości. Kilka podstawowych zasad

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy, warto zapoznać się między innymi z poradnikami inicjatywych Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa. W jej ramach powstała seria instrukcji dla firm budowlanych, również tych realizujących prace na wysokości z zastosowaniem podestów ruchomy. To zbiór zasad tworzony na podstawie obowiązującego prawa. Poniższa, skrócona lista przedstawia prawidłową organizację prac krok po kroku:

 • w pierwszej kolejności, kierując się Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektem wykonawczym, należy wykonać Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Powinni się z nią zapoznać wszyscy pracownicy;
 • w przypadku wykonywania prac na wysokości wyższej niż 5 m, należy uzyskać zezwolenie o nazwie „Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych”;
 • zanim pracownicy przystąpią do realizacji swoich zadań należy sprawdzić, czy posiadają oni odpowiednie uprawnienia i potwierdzenie zdolności do pracy. Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej, takie jak odzież robocza, obuwie, akcesoria ochronne;

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Szukając odpowiedniej maszyny budowlanej, warto przyjrzeć się ofercie dotyczącej podnośników nożycowych. Kiedy sprawdzą się podnośniki nożycowe i jaki rodzaj maszyny wybrać?

Podnośniki nożycowe - charakterystyka

Podnośniki nożycowe pozwalają na bezpieczną pracę na różnych wysokościach. Różnorodna jest także szerokość podestów i udźwig maszyny. Obszerne podesty na podnoszonym „nożycu” zapewniają pracownikom wygodę. Elementarną częścią platformy są barierki. Platforma robocza posiada podłoże anty poślizgowe oraz przy barierkach są miejsca wskazujące na zapięcie szelek aby pracownicy mogli na każdej wysokości pracować bezpiecznie. Wysokość robocza maszyny zależna jest od ilości tak zwanych nożyc, czyli połączonych ze sobą dźwigni dwuramiennych. Tego typu maszyny umożliwiają podnoszenie ludzi wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystając z oferty wynajmu podnośników nożycowych można wymieniać maszyny odpowiednio względem aktualnych potrzeb! Zaletą podnośników nożycowych jest między innymi wysuwany balkon i łatwy w obsłudze panel sterujący. Podnośniki nożycowe mogą być używane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Ze względu na wielość zastosowań, podnośniki tego rodzaju znajdują zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, ale wszędzie tam, gdzie musi zostać wykonana praca na wysokości. Z ich zastosowaniem możliwy jest np. montaż rynien czy dachówek, ale również wykonanie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i wiele innych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Napęd podnośników to jeden z najważniejszych czynników wyboru. Dobór odpowiedniej maszyny pozwala na jej bezpieczne wykorzystanie w docelowych warunkach. Jaki podnośnik wybrać - elektryczny czy spalinowy?

Podesty ruchome z napędem elektrycznym

Podesty ruchome są w pełni przystosowane względem konkretnych warunków, zarówno gdy chodzi o rodzaj napędu, jak i typ opon, wagę, wymiary i udźwig. Podnośniki mogą być stosowane zarówno na zewnątrz, na nierównym podłożu, jak też wewnątrz, pomiędzy wąskimi alejkami. Kluczem jest wybór maszyny, która spełni wszelkie wymagania - zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa.

Widok na plac budowy z maszyny Magni

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że szkolenie na operatora maszyny to sposób na rozwój zawodowy. Warto wiedzieć, jak wygląda szkolenie na wózki widłowe, podesty ruchome, ładowarki teleskopowe czy suwnice.

Kurs na operatora maszyn - jak przebiega?

Podczas szkolenia kursanci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy konstrukcji maszyny, jej zastosowania i sposobów obsługi. Istotna jest również wiedza z zakresu BHP. Kolejną część szkolenia stanowią zadania praktyczne, podczas których kursanci wprowadzają wiedzę w życie pod okiem doświadczonych instruktorów.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na operatora maszyny? W kursach biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Konieczne jest również zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu, wydane przez lekarza pracy. Do szkolenia przystąpić mogą osoby z wykształceniem minimum podstawowym. Ostatnim warunkiem jest zgłoszenie na kurs, które zwykle odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na placach budowy, w magazynach i halach przemysłowych często konieczne jest wykonanie prac na wysokości. Celem przetransportowania pracowników na wybraną wysokość należy zastosować podnośnik ruchomy. Jaki wybrać?

 

Jaki podnośnik ruchomy wybrać?

 

Wybór podnośnika ruchomego powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami. Nie warto więc wybierać podnośników, kierując się nazewnictwem czy markami. Istotne są funkcje i parametry! Na jakiej wysokości będą wykonywane prace? Jaka ilość pracowników ma być transportowana? Czy na platformie mają być podnoszone również materiały o dużej wadze? Jeśli tak, to ile wynosi waga? W jakim miejscu mają być przeprowadzane prace i jakie warunki BHP muszą być spełnione? Kieruj się konkretami i wybierz podnośnik ruchomy biorąc pod uwagę następujące aspekty:

 

 • Dane rejestrowe firmy:
 • „SUN-DRA Lift” Grzegorz Dragan
 • Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica
 • NIP: PL6912499363
 • REGON: 021980806
 • Email:
 • Phone: +48 513 767 514
© Copyright 2022. All Rights Reserved SUN-DRA Lift by DGMS

Search