Resurs urządzeń UTB obowiązkiem właściciela

Resurs urządzeń UTB obowiązkiem właściciela

Resurs urządzeń UTB - dowiedz się więcej!

Każdy właściciel urządzenia UTB ma obowiązek wykonać resurs w sposób zgodny z założeniami Urzędu Dozoru Technicznego. Ma to ogromne znaczenie ze względu na ocenę realnego poziomu bezpieczeństwa.

Resurs urządzeń UTB obowiązkiem właściciela

Resurs to w ogólnym znaczeniu żywotność urządzenia określona w odpowiednich jednostkach. W przypadku stalowych konstrukcji są to cykle pracy, a w przypadku mechanizmów - godziny pracy. Wyliczenie resursu pozwala określić maksymalny bezpieczny czas eksploatacji urządzenia.

W teorii informacja o resursie powinna być udostępniona przez producenta. W praktyce jednak właściciel nie zawsze ma dostęp do informacji z tego zakresu. Tymczasem resurs ma być najważniejszym punktem odniesienia, gdy chodzi o kontrolę stanu urządzenia. Dlatego 6 grudnia 2018 mocą „rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego” na właścicieli urządzeń UTB nałożony został wymóg obliczenia resursu.

Urządzenia UTB to szeroka kategoria. Zawierają się w niej między innymi podesty ruchome przejezdne, a więc na przykład podesty nożycowe, teleskopowe, przegubowe. Oprócz tego są to wózki jezdniowe podnośnikowe, równie często stosowane w budownictwie, przemyśle i logistyce. To także żurawie, suwnice, dźwigi i inne urządzenia. Z pełną listą można zapoznać się na oficjalnej witrynie UDT.

Jak obliczyć resurs? Komu powierzyć to zadanie?

Obliczenie resursu dla urządzeń UTB nie jest sprawą prostą, ponieważ konstrukcje i mechanizmy różnią się pod względem żywotności. Mechanizmy mogą być przecież mniej lub bardziej innowacyjne, stąd wiele zależy od producenta. W dodatku różni się stopień obciążenia i częstotliwość użytkowania. Zatem celem opracowania resursu najlepiej kierować się wytycznymi dostępnymi w dokumencie „Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 2, czerwiec 2019”.

Aby określić resurs należy przyporządkować urządzenie względem kategorii wymienionych w dokumencie. To na przykład stan obciążenia, natężenie pracy, klasa wykorzystania, przeznaczenie, grupa natężenia w zakresie konkretnych mechanizmów i inne. W dokumencie zamieszczono także instrukcję postępowania w momencie granicznym, gdy określony czas bezpiecznej eksploatacji się kończy. W takim wypadku należy ocenić stan techniczny, a w razie potrzeby wykonać konieczne naprawy. Kolejno należy obliczyć resurs na nowo.

Ze względu na skomplikowanie obliczeń oraz konieczność prowadzenia dokumentacji w tym zakresie, zadanie to najczęściej powierzane jest specjalistom. Zachęcamy do skorzystania z pomocy SUN-DRA Lift. Eksperci udzielą Ci fachowych informacji i wykonają stosowne obliczenia.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search