Skąd wiadomo, że nadszedł czas na remont podestu?

Skąd wiadomo, że nadszedł czas na remont podestu?

Kiedy konieczny jest remont podnośnika?

Serwis czy naprawa maszyny najczęściej konieczne są w przypadku awarii, a jak jest z remontami? Powody ich przeprowadzenia bywają różne. Kiedy należy przeprowadzić kompleksowy remont podestu ruchomego i na czym to polega?

Skąd wiadomo, że nadszedł czas na remont podestu?

W przypadku podestów ruchomych remonty nie są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wykrycia awarii. Powodem może być także szereg innych kwestii. Jedną z nich jest upłynięcie wyznaczonego okresu. Okres ten może być ustalony przez producenta, ale może również wynikać z ogólnie przyjętych przepisów. Mowa o resursie, a więc parametrze, który wyznacza pewien moment graniczny. Po jego upłynięciu należy wykonać szczegółowy przegląd, a często również kompleksowy remont podestu ruchomego. Takie postępowanie nie wynika z awarii, lecz jest skutkiem prawidłowego zużycia poszczególnych części i systemów.

W celu wyznaczenia momentu odpowiedniego na remont kapitalny podnośnika należy więc wyznaczyć resurs opierając się o wytyczne. Jeśli takie wytyczne nie są znane, można posiłkować się na przykład instrukcjami FEM – European Materials Handling Federation. Również Urząd Dozoru Technicznego przygotował wytyczne dotyczącej tej kwestii. Informacje na ten temat można znaleźć na przykład w dokumencie Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (wydanie 2 z czerwca 2019).

Jakie są najczęstsze powody remontu podnośników?

Remont podestu ruchomego może być konieczny w przypadku zniszczeń zewnętrznych lub wewnętrznych. Dlatego przegląd często rozpoczyna się właśnie od szczegółowej oceny stany zewnętrznego. Pozornie nieistotne zniszczenia, na przykład te spowodowane rdzą, mogą zamienić się w poważne zagrożenie, gdy konkretny element odmówi posłuszeństwa lub zwyczajnie odpadnie. Zatem przed rozpoczęciem malowania usuwana jest rdza, a elementy mocno dotknięte korozją są wymieniane na nowe.

Powodem remontu podnośnika często są także nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania systemów napędowych, np. wycieki. Nie mniej istotne jest prawidłowe działanie systemów awaryjnych. Chodzi nie tylko o zniszczenia zauważone po fakcie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, ale również o zapobieganie. Wprawne oko specjalisty zauważy znaki zwiastujące ubytki, przyszłe problemy z instalacją elektryczną czy funkcjonowaniem mechanizmu. Nierzadko konieczna jest również regeneracja silnika czy konserwacja systemu podnoszenia.

Warto pamiętać, że podesty ruchome służą do wykonywania prac na wysokości i podnoszenia pracowników, co wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. Celem przedłużenia żywotności maszyny należy przestrzegać instrukcji producenta, zwłaszcza w zakresie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, maksymalnych temperatur użytkowania  i innych ograniczeń. Chcesz uzyskać w tym względzie pomoc, poradę, realne wsparcie fachowców? Skontaktuj się z ekspertami SUN-DRA Lift!

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search