Czy szkolenie na suwnice się opłaca i jak przebiega?

Czy szkolenie na suwnice się opłaca i jak przebiega?

Jak przebiega kurs na suwnice?

Szkolenie na suwnice to z pewnością świetna inwestycja w przyszłość, zarówno z punktu widzenia pracowników i osób poszukujących pracy, jak też przedsiębiorców. Warto wiedzieć, jakie wymagania są stawiane operatorom suwnic i jak wygląda kurs na suwnice?

Czy szkolenie na suwnice się opłaca i jak przebiega?

Przede wszystkim, uprawnienia dla operatorów suwnic są obowiązkowe. Zatem nie ma możliwości, by zrezygnować z egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego i tym samym - z kursu przygotowującego. Samodzielne przygotowanie do takiego egzaminu może być trudne. Zagadnienia z zakresu teorii są szerokie, a uzyskanie informacji  na ten temat wcale nie jest proste. Szczególnie istotna jest jednak część praktyczna szkoleń.

Operowanie suwnicami nie jest kwestią prostą i niesie za sobą sporo zagrożeń. Suwnice to sporych rozmiarów dźwignice działające w ruchu przerywanym, składające się z mostu i torów jezdnych oraz wciągarki lub wciągnika. Ładunki są transportowane w poziomie lub pionie. Udźwig suwnic może przekroczyć nawet 100 ton!

Konieczna jest znajomość zagrożeń związanych z ewentualnością wypadków, pożarów, awarii i innych niebezpieczeństw - oraz zasady postępowania w razie ich wystąpienia. W czasie szkolenia na suwnice przyszli operatorzy zapoznają się z zadami BHP, zasadami prawidłowego operowania maszyną, budową maszyny, systemami bezpieczeństwa. W przypadku SUN-DRA Lift, na koniec szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin z wykorzystaniem oficjalnych pytań Urzędu Dozoru Technicznego.

Zdawalność plasuje się na poziomie 97 %. A więc czy szkolenie na suwnice się opłaca? Oczywiście! Oprócz tego, w SUN-DRA Lift pośredniczymy w procesie zgłoszenia na egzamin i uzyskania zaświadczeń i tłumaczeń. Możliwa jest także organizacja szkoleń w obecności tłumacza.

Praktyczna część kursu na suwnice

Aby uzyskać uprawnienia dla operatorów suwnic należy uzyskać pozytywny wynik części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Bez maszyny i profesjonalnego instruktora, zdobycie umiejętności w zakresie obsługi suwnicy byłoby niemożliwe.

Niezwykle ważne jest, by prowadzący kurs  na suwnice posiadali wieloletnie doświadczenie praktyczne i stosowne uprawnienia UDT. Korzystając z usług SUN-DRA Lift możesz liczyć na pełen profesjonalizm! Podczas zajęć praktycznych przyszły operator uczy się nie tylko jak obsługiwać panel sterowania, ale także jak korzystać z zabezpieczeń. Ważne jest także odpowiednie postępowanie przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.

Ze względu na niebezpieczeństwa związane z obsługą tych maszyn, do kursu na suwnice mogą przystąpić wyłącznie osoby z zaświadczeniem o zdolności do wykonywania zawodu wydanym przez lekarza. Konieczne jest także orzeczenie psychologiczne, ponieważ operator suwnic musi posiadać pełną psychoruchową zdolność do pracy na tym stanowisku.

Jeśli poszukujesz szczegółowych informacji na ten temat, chcesz zorganizować skuteczne szkolenia dla pracowników - skontaktuj się z SUN-DRA Lift. Działamy 6 dni w tygodniu, szkolenia organizujemy również w siedzibie klienta.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search