Czy resurs urządzeń UTB jest obowiązkowy?

Czy resurs urządzeń UTB jest obowiązkowy?

Czym jest resurs UTB i dlaczego jest tak istotny? Jak wykonać obliczenia? Dowiedz się więcej, ponieważ obliczenie resursu dla urządzeń UTB jest konieczne ze względu na przepisy prawa.

Czy resurs urządzeń UTB jest obowiązkowy?

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego” celem ustalenia stanu urządzenia obowiązkowe jest odtworzenie historii jego eksploatacji. Konieczne jest obliczenie resursu UTB, aby określić aktualny stan maszyny.

Czy jest resurs UTB? To przewidziany maksymalny bezpieczny czas eksploatacji urządzenia UTB. Resurs konstrukcji stalowych jest określony w cyklach pracy, natomiast resurs mechanizmów w przewidzianym czasie eksploatacji z nominalnym obciążeniem określany jest w godzinach pracy.

Resurs i historia eksploatacji to podstawowe wymogi konieczne do rejestracji, ale także do przeprowadzania regularnych przeglądów. Znając żywotność urządzenia można w łatwy sposób określić aktualny stan spowodowany eksploatacją. Aby spełnić wszystkie te wymogi należy zadbać o dokumentację i przeprowadzić obliczenia.

Jak obliczyć resurs dla urządzeń UTB?

Dane dotyczące resursu powinny być udostępniane przez producenta. Najczęściej informacje na ten temat zawarte są w dokumentach, takich jak certyfikaty. Warto pamiętać, że każdy mechanizm może odznaczać się różną żywotnością, nawet jeśli urządzenie spełnia tę samą funkcję. Istotny wpływ na resurs mają na przykład modernizacje. Jeśli jednak dokumenty tego typu nie są dostępne, należy odnieść się do resursu UTB zalecanego przez FEM.

Najistotniejszy dla ustalenia resursu konkretnego urządzenia jest jednak sposób i natężenie eksploatacji. Norma IUSO 12482-2014 określa wzór konieczny do obliczenia maksymalnego czasu eksploatacji. W celu wykonania obliczeń należy określić, jaka liczba cykli pracy jest wykonywana w ciągu godziny oraz jaka liczba godzin pracy składa się na jeden dzień pracy.

Celem wykonania obliczeń należy zapoznać się z pojęciem cyklu pracy czy też cyklu roboczego. Oznacza ono czas potrzebny na podniesienie, transport i odłożenie ładunku w wyznaczone miejsce oraz powrót na stanowisko w celu wykonania kolejnego cyklu. Ponadto, samo obliczenie resursu początkowego nie wystarczy - należy również pamiętać o corocznej ewidencji eksploatacji!

Przeprowadzenie koniecznych kroków warto powierzyć profesjonalnej firmie zewnętrznej. W SUN-DRA Lift przeprowadzamy resurs początkowy dla urządzeń UTB, a także prowadzimy ewidencję poziomu eksploatacji.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search