Praca na wysokości - przegląd możliwości sprzętowych

Praca na wysokości - przegląd możliwości sprzętowych

Praca na wysokości jest ryzykowna, dlatego zastosowanie znajdują maszyny i sprzęty przeznaczone właśnie do tego celu. To zarówno podesty ruchome, jak i środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Istotna jest nie tylko dostępność, ale także stan stosowanych sprzętów. Dowiedz się więcej!

Jakie maszyny stosowane są w pracy na wysokości?

Ze względu na niebezpieczeństwo związane z pracą na wysokości, dobór odpowiednich sprzętów i maszyn warto przedyskutować ze specjalistami. Tylko osoba doświadczona, zaznajomiona z przepisami prawa, może udzielić w tym względzie fachowej porady. Ekspert zapozna się wcześniej ze szczegółami, dotyczącymi charakteru pracy. Znajdziesz tu jednak garść podstawowych informacji, zatem warto czytać dalej.

Maszyny stosowane do pracy na wysokości różnią się funkcjami, przeznaczeniem, rozmiarami, wysięgiem czy tez udźwigiem. Szczegółowych informacji udziela producent w ramach instrukcji obsługi. Na każdym szkoleniu podkreśla się fakt, iż instrukcja ta ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa operatorów i osób przebywających w pobliżu maszyny. Wśród urządzeń transportu bliskiego wyróżnić można kilka maszyn, stosowanych zwłaszcza do pracy na wysokości. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład na oficjalnych stronach Urzędu Dozoru Technicznego.

Do maszyn tych zaliczyć można zwłaszcza podesty ruchome przejezdne. W ramach tej kategorii dostępne są podesty teleskopowe, przegubowe, przegubowo-teleskopowe i nożycowe. Podesty te muszą być poddawane regularnym przeglądom, powinny posiadać aktualne decyzje UDT. Dlatego w przypadku zakupu lub wynajmu podestów ruchomych należy pamiętać, by korzystać wyłącznie z usług sprawdzonych dostawców. W tym celu skontaktuj się z SUN-DRA Lift!

Sprzęty zabezpieczające w pracy na wysokości

Faktem jest, iż upadki z wysokości oraz wypadki związane ze stanem sprzętów zabezpieczających są szczególnie częste. Dowodzą temu dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dlatego w tym względzie warto zadbać o maksymalną ostrożność.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w przypadku gdy zapewnienie środków ochrony zbiorowej nie jest możliwe, konieczne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej. Mowa między innymi o szelkach bezpieczeństwa, amortyzatorach, linkach. Szczegółowe zasady ich stosowania opisane są w podanym dokumencie. Oprócz tego istotne jest, by sprzęty spełniały normy PN-EN 363, PN-EN 361, PN-EN 358. Nie mniej ważne są regularne przeglądy.

Zgodnie z art. 2376 § 1 k.p. wykonywanie regularnych przeglądów sprzętów zabezpieczających jest obowiązkiem pracownika. Jak często wykonywać przegląd sprzętu do pracy na wysokości? Tego nie określają przepisy, jednak wskazują, iż należy posiłkować się instrukcjami producenta. Takie informacje podano w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Oprócz okresowych przeglądów dokonywanych zgodnie z instrukcjami producenta, konieczne jest także przeprowadzanie przeglądów przez każdym zastosowaniem sprzętu.

Jak donoszą specjaliści (np. na www.bhpex.pl) w czasie przeglądu należy zwrócić uwagę na wszelkie, nawet najmniejsze i z pozoru nieistotne uszkodzenia sprzętów. To, jakie uszkodzenia można uznać za nieszkodliwe, określa producent. Szkodliwość uszkodzeń może być zależna od rodzaju sprzętu i miejsca uszkodzenia. Określona jest również średnia żywotność każdego ze sprzętów. Przeglądy może wykonywać wyłącznie osoba kompetentna. To pojęcie dyskusyjne, zatem przed wyznaczeniem takiej osoby warto wcześniej skontaktować się ze specjalistą do spraw konkretnych przepisów prawnych. (źródła: https://www.bhpex.pl/blog/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/przeglad-srodkow-ochrony-indywidualnej/, https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego.)

Pamiętaj, że kwestia doboru, prawidłowego użytkowania oraz przeglądów maszyn i sprzętów stosowanych do pracy na wysokości jest kwestią bardzo ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ten test nie stanowi porady, zatem celem uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się ze specjalistą. Jeśli szukasz jakościowych podestów ruchomych i sprzętów dostępnych na wynajem - skorzystaj z usług SUN-DRA Lift!

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search