Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi podestów ruchomych?

Świadcząc usługi wynajmu maszyn, musimy mieć pewność, że obsługujący je pracownik posiada pełne uprawnienia. Odpowiedzialność za to podnosi klient wynajmujący od nas maszynę. My dbamy o to, aby nasze maszyny miały regularny przegląd oraz zostały dopuszczone do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego.  Aby obsługiwać różnego rodzaju urządzenia UTB, operator musi posiadać niezbędne uprawnienia. Dziś zajmiemy się podestami ruchomymi.

Podest ruchomy - co to jest?

Podest ruchomy przejezdny- jest maszyną przeznaczoną do przemieszczania osób znajdujących się na platformie. Przemieszczenie to następuje w celu wykonania prac na wysokości lub w trudnodostępnych miejscach. Wejście i zejście z platformy roboczej odbywa się w jednym, określonym położeniu. Podest ruchomy przejezdny składa się z platformy roboczej, wysięgnika i podwozia. Sterowanie podestem odbywa się za pomocą specjalnego pilota umieszczonego w koszu. Występują w wersji przegubowej, teleskopowej oraz nożycowej. Podesty ruchome nazywane są inaczej: podnośnikami nożycowymi, nożycami, nożycówkami, zwyżkami, podnośnikami przegubowymi, przegubami, teleskopami.

Jakie uprawnienia trzeba posiadać do obsługi podnośnika?

Aby obsługiwać podnośniki, należy posiadać uprawnienia kat. podesty ruchome przejezdne (dawniej nazywane kat. I P ). Po ukończeniu szkolenia na podesty ruchome kursant musi przystąpić do egzaminu przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu Urząd Dozoru Technicznego wydaje legitymację UDT, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podnośników. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest bycie pełnoletnim i posiadanie wykształcenia minimum podstawowego.

Z jakich podestów może korzystać uprawniony operator podestów ruchomych?

Podesty ruchome przejezdne dzielimy na wolnobieżne (podnośniki przegubowe, nożycowe i teleskopowe), przewoźne (podnośniki zamontowane na przyczepach) oraz samojezdne (czyli podnośniki zamontowane na samochodzie). Operator podestów ruchomych przejezdnych może obsługiwać podnośniki każdego typu.
Aby uzyskać uprawnienia do obsługi maszyn, skorzystaj z usług szkoleniowych Sun-dra Lift.
 

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search