Jak zadbać o bezpieczeństwo na placu budowy?

Jak zadbać o bezpieczeństwo na placu budowy?

Na placu budowy często przeprowadzane są prace na wysokości, co stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Celem zapewnienia odpowiednich warunków należy stosować się do szeregu zasad bezpieczeństwa i wykorzystywać wyłącznie podesty ruchome ze sprawdzonych źródeł.

Bezpieczna praca na wysokości. Kilka podstawowych zasad

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy, warto zapoznać się między innymi z poradnikami inicjatywych Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa. W jej ramach powstała seria instrukcji dla firm budowlanych, również tych realizujących prace na wysokości z zastosowaniem podestów ruchomy. To zbiór zasad tworzony na podstawie obowiązującego prawa. Poniższa, skrócona lista przedstawia prawidłową organizację prac krok po kroku:

 • w pierwszej kolejności, kierując się Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektem wykonawczym, należy wykonać Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Powinni się z nią zapoznać wszyscy pracownicy;
 • w przypadku wykonywania prac na wysokości wyższej niż 5 m, należy uzyskać zezwolenie o nazwie „Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych”;
 • zanim pracownicy przystąpią do realizacji swoich zadań należy sprawdzić, czy posiadają oni odpowiednie uprawnienia i potwierdzenie zdolności do pracy. Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej, takie jak odzież robocza, obuwie, akcesoria ochronne;
 • użytkowane podesty ruchome powinny posiadać aktualne decyzje UDT. Muszą być regularnie konserwowane i poddawane przeglądom, a wszelkie informacje należy uaktualniać w dzienniku konserwacji. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi podestu ruchomego i wszelką inną dostępną dokumentacją. Powinno się również przeprowadzić przegląd, celem sprawdzenia rzeczywistego stanu maszyny;
 • w przypadku prac na wysokości wyższej niż 1 m konieczne jest zastosowanie odpowiednich balustrad. Niektóre powierzchnie wymagają zabezpieczenia siatkami bezpieczeństwa. Taką konieczność należy uwzględnić w projekcie, a wykonanie montażu powinno się powierzyć wykwalifikowanym pracownikom;
 • ze względu na specyfikę prac może być konieczne również zastosowane punktów kotwiczenia, zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości. Taki wymóg pojawia się na przykład w sytuacji, gdy prace są wykonywane z poziomu podnośnika koszowego. Tego typu niebezpieczne prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników;
 • w przypadku wykonywania prac na wysokości powyżej 4 metrów zakazane jest użycie drabin, natomiast należy zastosować rusztowania i schodnie. Konieczne jest również wyznaczenie drogi ewakuacji. W sytuacji wystąpienia podmuchów wiatru przekraczających 10 m/s należy przerwać prace na wysokości;
 • jeśli prace wykonywane są w pobliżu sieci energetycznych lub wody, należy odpowiednio dostosować środki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące odległości. Odległość ta wynosi od 3 do 30 metrów i jest uzależniona od poziomu kV;
 • opuszczenie kosza podestu ruchomego jest dozwolone dopiero po maksymalnym obniżeniu wysięgnika podestu ruchomego. Kolejnym warunkiem jest obecność zabezpieczeń umożliwiających bezpieczne opuszczenie kosza.
 • (źródła: http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy-bhp/02/2-1-prace-na-wysokosci-wymagania-ogolne.html, http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/images/Standardy_BHP/2.5._Podesty_ruchome.pdf,
 • http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy-bhp/04/4-4-prace-w-sasiedztwie-linii-elektroenergetycznych.html.)

 

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search