Jak prawidłowo odczytywać piktogramy na maszynach?

Jak prawidłowo odczytywać piktogramy na maszynach?

Piktogramy na urządzeniach i maszynach, takich jak podesty ruchome, to nic innego jak oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne. Ze względu na przepisy BHP każdy operator maszyny bądź linii produkcyjnej powinien je znać.

Najczęściej stosowane oznakowanie na maszynach

W zakładach pracy, takich jak obiekty przemysłowe i hale magazynowe, często wykorzystywane są maszyny ciężkie, podesty ruchome, skomplikowane linie produkcyjne. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku. Stąd maszyny powinny być odpowiednio oznakowane i najczęściej stosuje się w tym celu piktogramy. To graficzne przedstawienie zasad obowiązujących w czasie użytkowania danej maszyny bądź urządzenia.

Piktogramy umieszczone na maszynach to znaki informacyjne, nakazy, zakazy, znaki ostrzegawcze. Mogą odnosić się do budowy maszyny i instrukcji użytkowania lub wskazywać środki ochrony konieczne do zastosowania celem zachowania bezpieczeństwa. Poniżej znajdziesz przykłady piktogramów stosowanych na maszynach, podestach ruchomych, jak też innych urządzeniach:

  • „Pracuj tylko na zewnątrz” - znak ukazuje przekreśloną grafikę przedstawiającą maszynę w budynku;
  • „Uzupełniaj paliwo, gdy silnik jest zimny” - piktogram ukazuje przekreślony symbol stacji benzynowej i żarówkę;
  • „Emergency stop push button”/ „Przycisk bezpieczeństwa” - to znak BHP o funkcji informacyjnej, przedstawiony na zielonym tle. Na grafice widnieje dłoń naciskająca wystający przycisk;
  • „Przeczytaj instrukcję” - znak nakazu, na którym piktogram przedstawia człowieka i książkę lub samą tylko książkę (instrukcję). Grafika jest umieszczona na niebieskim tle;
  • „Uruchamia się automatycznie” - piktogram przestawiający wirujące koło/spiralę umieszczony w formie znaku ostrzegawczego, na tle żółtego trójkąta;
  • „Nakazy stosowania środków ochrony” - graficzne przedstawienia środków ochrony na niebieskim tle;
  • „Uwaga! Wibrujące elementy” - piktogram przestawiający koła zębate oraz dłoń, na tle żółtego trójkąta ostrzegawczego. Podobną grafikę stosuje się w przypadku znaku „Uwaga! Elementy ruchome maszyny”.
  • „Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni” - piktogram ukazuje dłoń zgniecioną pomiędzy dwoma elementami. Podobnie wyglądające oznaczenie stosuje się w przypadku ryzyka zakleszczenia rąk.
  • „Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami” - piktogram przestawiający dwa koła/rolki, na tle żółtego trójkąta.

Oznakowanie maszyn przemysłowych i podestów

Przepisy nie określają szczegółowo, jakie oznakowanie powinno znaleźć się na maszynach. Zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE na urządzeniach i maszynach musi widnieć znak CE, a w niektórych przypadkach także znak ATEX. Znak CE to deklaracja zgodności producenta z dyrektywami UE. W Dyrektywie 2006/42/WE wyraźnie zaznaczono, wszelkie znaki ostrzegawcze i informacyjne, w tym piktogramy, powinny być umieszczone w sposób pełni widoczny. Naklejka z piktogramem musi widoczna w każdej chwili, również w czasie pracy. Dlatego przed wyborem miejsca jej umieszczenia należy wziąć pod uwagę specyfikę pracy z zastosowaniem konkretnych maszyn - podnośników, dźwigów, maszyn produkcyjnych i innych.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search