Instrukcja obsługi maszyny a instrukcja stanowiskowa

Instrukcja obsługi maszyny a instrukcja stanowiskowa

Jaka jest różnica pomiędzy instrukcją eksploatacji maszyny a instrukcją stanowiskową? Jakie informacje powinny być zawarte w tych dokumentach i dlaczego operator maszyny powinien zapoznać się z obiema instrukcjami? Dowiedz się więcej!

Instrukcje stanowiskowe i instrukcje BHP

Instrukcje BHP to szerokie pojęcie i w jego zakresie wyróżnia się między innymi instrukcje stanowiskowe. Udostępnienie instrukcji międzyzakładowej, zakładowej, instrukcji pierwszej pomocy oraz instrukcji stanowiskowych i innych instrukcji BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązek ten został nałożony w ramach przepisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP.

Instrukcja powinna być dostępna dla pracownika, zatem zwykle instrukcja stanowiskowa umieszczana jest w okolicy konkretnego stanowiska - zgodnie z dostępną powszechnie wiedzą nie istnieją jednak przepisy określające lokalizację instrukcji. Instrukcja tego typu nakreśla zasady bezpiecznej pracy na konkretnym stanowisku, z zastosowaniem dostępnych w ramach tego stanowiska narzędzi i maszyn – np. maszyn produkcyjnych, wózków widłowych, podestów ruchomych. Pracodawca określa w instrukcji kwestie, jak na przykład:

 • bezpieczna pozycja i odległość,
 • zasady postępowania przed rozpoczęciem konkretnych czynności, w ich trakcie oraz po zakończeniu pracy,
 • zasady dotyczące zastosowania środków ochrony indywidualnej,
 • potencjalne zagrożenia i sposoby ich eliminacji,
 • ogólne zasady bezpiecznego postępowania w miejscu pracy.

Instrukcja obsługi maszyny i jej znaczenie

Sporządzenie i dołączenie instrukcji obsługi do maszyny jest obowiązkiem producenta. Instrukcja eksploatacji maszyny powinna spełniać warunki wymienione w dyrektywie 2006/42/WE. Każdy użytkownik maszyny, a więc także każdy operator, powinien zapoznać się z instrukcją producenta.

Dokument tego typu jest zwykle dużo bardziej szczegółowy niż instrukcja stanowiskowa, dlatego nie powinno się mylić obu tych dokumentów. Mając to na uwadze, należy zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na instrukcję obsługi maszyny! To obowiązek operatora, by zapoznać się z tym dokumentem dla bezpieczeństwa własnego i innych. Instrukcja obsługi maszyny opisuje zwykle ponad dwadzieścia istotnych aspektów, poczynając od budowy maszyny, poprzez jej obsługę, po ostrzeżenia i zasady napraw. Znajdziesz w niej między innymi:

 • szczegółowe rysunki i schematy,
 • instrukcje obsługi poszczególnych systemów,
 • opis prawidłowej obsługi, jak też opis obsługi nieprawidłowej i niebezpiecznej wraz z ostrzeżeniami,
 • ponadto dowiesz się, jak przeprowadzać instalację, montaż i naprawy oraz jak skorzystać z zabezpieczeń,
 • sprawdzisz, jak postępować w przypadku różnych typów niebezpieczeństwa,
 • zapoznasz się ze szczegółowymi parametrami,
 • sprawdzisz zgodność z normami.
 • zapoznasz się z listą zagrożeń związanych z obsługą maszyny. Dotyczy to na przykład emisji promieniowania czy też hałasu.

Warto zarazem pamiętać, by szczegółowe zapisy instrukcji konsultować ze specjalistami. Zatem w celu zapoznania się z fachową opinią i celem uzyskania pomocy skontaktuj się z ekspertami w zakresie BHP i przepisów prawa. Ponadto, warto korzystać ze sprawdzonego źródła, gdy chodzi o zakup lub wynajem maszyn. Wraz z maszyną otrzymasz szereg koniecznych dokumentów, w tym instrukcję obsługi. W SUN-DRA Lift dbamy o jakość usług - zapraszamy!

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search