Blog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kiedy konieczny jest remont podnośnika?

Serwis czy naprawa maszyny najczęściej konieczne są w przypadku awarii, a jak jest z remontami? Powody ich przeprowadzenia bywają różne. Kiedy należy przeprowadzić kompleksowy remont podestu ruchomego i na czym to polega?

Skąd wiadomo, że nadszedł czas na remont podestu?

W przypadku podestów ruchomych remonty nie są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wykrycia awarii. Powodem może być także szereg innych kwestii. Jedną z nich jest upłynięcie wyznaczonego okresu. Okres ten może być ustalony przez producenta, ale może również wynikać z ogólnie przyjętych przepisów. Mowa o resursie, a więc parametrze, który wyznacza pewien moment graniczny. Po jego upłynięciu należy wykonać szczegółowy przegląd, a często również kompleksowy remont podestu ruchomego. Takie postępowanie nie wynika z awarii, lecz jest skutkiem prawidłowego zużycia poszczególnych części i systemów.

W celu wyznaczenia momentu odpowiedniego na remont kapitalny podnośnika należy więc wyznaczyć resurs opierając się o wytyczne. Jeśli takie wytyczne nie są znane, można posiłkować się na przykład instrukcjami FEM – European Materials Handling Federation. Również Urząd Dozoru Technicznego przygotował wytyczne dotyczącej tej kwestii. Informacje na ten temat można znaleźć na przykład w dokumencie Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (wydanie 2 z czerwca 2019).

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jak przebiega kurs na suwnice?

Szkolenie na suwnice to z pewnością świetna inwestycja w przyszłość, zarówno z punktu widzenia pracowników i osób poszukujących pracy, jak też przedsiębiorców. Warto wiedzieć, jakie wymagania są stawiane operatorom suwnic i jak wygląda kurs na suwnice?

Czy szkolenie na suwnice się opłaca i jak przebiega?

Przede wszystkim, uprawnienia dla operatorów suwnic są obowiązkowe. Zatem nie ma możliwości, by zrezygnować z egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego i tym samym - z kursu przygotowującego. Samodzielne przygotowanie do takiego egzaminu może być trudne. Zagadnienia z zakresu teorii są szerokie, a uzyskanie informacji  na ten temat wcale nie jest proste. Szczególnie istotna jest jednak część praktyczna szkoleń.

Operowanie suwnicami nie jest kwestią prostą i niesie za sobą sporo zagrożeń. Suwnice to sporych rozmiarów dźwignice działające w ruchu przerywanym, składające się z mostu i torów jezdnych oraz wciągarki lub wciągnika. Ładunki są transportowane w poziomie lub pionie. Udźwig suwnic może przekroczyć nawet 100 ton!

Konieczna jest znajomość zagrożeń związanych z ewentualnością wypadków, pożarów, awarii i innych niebezpieczeństw - oraz zasady postępowania w razie ich wystąpienia. W czasie szkolenia na suwnice przyszli operatorzy zapoznają się z zadami BHP, zasadami prawidłowego operowania maszyną, budową maszyny, systemami bezpieczeństwa. W przypadku SUN-DRA Lift, na koniec szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin z wykorzystaniem oficjalnych pytań Urzędu Dozoru Technicznego.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Praca z użyciem podestów ruchomych może wiązać się z różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego nie tylko w trakcie pracy, ale również przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu należy wykonać szereg czynności. Jakich?

Jakie czynności wykonać przed rozpoczęciem pracy z podestem?

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem podestu ruchomego należy zapoznać się z dokumentacją. Trzeba więc sięgnąć po książkę rewizyjną, książkę obsługi, książkę konserwacji oraz instrukcję obsługi. Czego szukać w tych dokumentach?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Różnego typu podesty ruchome wykorzystywane są w budownictwie, obiektach magazynowych, przemysłowych i innych. Gdzie najczęściej wykorzystywane są podnośniki nożycowe i dlaczego? Jaka jest ich funkcja i dlaczego warto wynająć podnośnik nożycowy?

Podnośnik nożycowy to opcja bezpieczna i funkcjonalna

Jak wskazuje sama nazwa, podnośnik nożycowy wyposażony jest w wysięgnik o konstrukcji kratowej czy też nożycowej. Dzięki temu maszyna odznacza się stabilnością, a szeroki kosz zapewnia komfort i bezpieczeństwo operatorom. Zależnie od parametrów udźwigu, na platformie może pracować nawet kilku pracowników!

Podest tego rodzaju zapewnia przede wszystkim wysięg pionowy. Nie wyklucza to zarazem opcji wysięgu bocznego - integralną częścią maszyny jest bowiem wysuwana platforma. Zatem maszynę można umieścić bezpośrednio pod miejscem przeprowadzania prac lub w niedalekiej odległości. Tym samym możliwa jest realizacja prac w miejscach mniej dostępnych.

W dodatku nożycowe podesty odznaczają się świetną zwrotnością, co ma niemałe znaczenie w przypadku obiektów magazynowych, sklepowych czy przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie trzeba manewrować maszyną.

Sprzedaż części zamiennych do maszyn i podestów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sprzedaż części do maszyn - dostępność różnych producentów

Naprawa maszyn i podestów powinna być przeprowadzana z zastosowaniem oryginalnych części do maszyn lub zamienników, które spełniają wszelkie warunki. W przeciwnym razie nawet najlepszy specjalista nie przywróci maszynie pełnej sprawności na długo.

Znajdź części do maszyn najlepszych producentów

Wymiany części czy podzespołów trudno uniknąć. Maszyny budowlane i podesty są mocno eksploatowane, a każda z części ma swój okres żywotności. Ze względów bezpieczeństwa należy wykonywać regularne przeglądy, aby nie dopuścić do awarii. W razie zużycia poszczególnych elementów nie warto zwlekać z ich wymianą.

Dlaczego lepiej wyposażyć się w oryginalne części do podnośników i maszyn budowlanych? Przede wszystkim, producent musi zapewnić swoim klientom najwyższą jakość i gwarancję. Oczywistą zaletą jest fakt, że podzespoły pochodzące wprost od producenta są w pełni kompatybilne z całą konstrukcją maszyny. Cena oryginalnych części może być wyższa niż w przypadku zamienników. Jednakże w ostatecznym rozliczeniu nie zawsze tak jest.

Oryginalne części do maszyn i podestów są trwałe, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i nie wymagają częstych napraw. Ponadto, rozwiązania stosowane do produkcji podnośników i maszyn są stale udoskonalane. Również części muszą być odpowiednio dopasowane względem konkretnego, nawet najnowszego modelu maszyny.

Podnośnik przegubowy z wyciągniętym ramieniem do przodu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kiedy sprawdzi się podnośnik przegubowy?

Podesty stosowane są w najróżniejszych sytuacjach. Umożliwiają bezpieczną pracę na wysokości, co ułatwia montaż, prace budowlane, konserwację, naprawy i inne czynności. Zwłaszcza podnośniki przegubowe należą do często użytkowanych maszyn. Dlaczego? W jakich sytuacjach się sprawdzają?

Zalety podnośników przegubowych

Podnośnik przegubowy to jedna z tak zwanych zwyżek koszowych. Od podestów nożycowych odróżnia go możliwość bezproblemowego i dalekiego wysięgu bocznego. W dodatku maszyna ta umożliwia pełen obrót. Wszystko to sprawia, że podesty przegubowe są stosowane do wykonywania prac w miejscach trudno dostępnych, np. tam, gdzie nie ma możliwości umieszczenia pojazdu bezpośrednio pod stanowiskiem pracy.

Kolejną zaletą jest możliwość wyboru podestu o odpowiednim napędzie. Dostępne są podnośniki przegubowe elektryczne i spalinowe. Elektryczne podesty mogą być stosowane w obiektach zamkniętych, ponieważ ich wymiary są odpowiednie, jasne opony nie brudzą posadzek, a maszyna nie uwalnia do atmosfery toksycznych oparów. Z kolei spalinowe zwyżki przegubowe dadzą sobie radę na nierównym podłożu.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, np. z użyciem podnośników, należy zastosować środki ochrony dobrane odpowiednio względem ryzyka i warunków. Jakie środki ochrony wyróżniamy w tym przypadku i jak należy przygotować miejsce pracy?

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości

Zasady postępowania w przypadku organizacji prac na wysokości szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto przede wszystkim zapoznać się z definicją pracy na wysokości. Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem, można o niej mówić w sytuacji, gdy praca jest wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłoża lub podłogi. Z pewnością praca z zastosowaniem podestów ruchomych może być tak definiowana. Jednak, gdy miejsce pracy na podwyższeniu jest w pełni zabudowane ze wszystkich stron (do poziomu minimum 1,5 metra), a pracownicy mogą korzystać z dostępnych na miejscu dodatkowych zabezpieczeń w postaci stałych konstrukcji lub urządzeń - nie mamy do czynienia z pracą na wysokości.

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania z podestów ruchomych, innych maszyn o wysokim wysięgu oraz rusztowań? W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ocenę ryzyka. Obowiązek ten, wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, spoczywa na pracodawcy, podobnie jak pozostałe kwestie związane z bezpieczeństwem.

Środki ochrony w czasie pracy na wysokości

  • Dane rejestrowe firmy:
  • „Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
  • Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica
  • NIP: PL6912499363
  • REGON: 021980806
  • Email:
  • Phone: +48 513 767 514
© Copyright 2019. All Rights Reserved SUN-DRA Lift by DGMS

Search