Praca na wysokości - rodzaje zabezpieczeń przy pracy

Praca na wysokości - rodzaje zabezpieczeń przy pracy

Celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, np. z użyciem podnośników, należy zastosować środki ochrony dobrane odpowiednio względem ryzyka i warunków. Jakie środki ochrony wyróżniamy w tym przypadku i jak należy przygotować miejsce pracy?

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości

Zasady postępowania w przypadku organizacji prac na wysokości szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto przede wszystkim zapoznać się z definicją pracy na wysokości. Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem, można o niej mówić w sytuacji, gdy praca jest wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłoża lub podłogi. Z pewnością praca z zastosowaniem podestów ruchomych może być tak definiowana. Jednak, gdy miejsce pracy na podwyższeniu jest w pełni zabudowane ze wszystkich stron (do poziomu minimum 1,5 metra), a pracownicy mogą korzystać z dostępnych na miejscu dodatkowych zabezpieczeń w postaci stałych konstrukcji lub urządzeń - nie mamy do czynienia z pracą na wysokości.

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania z podestów ruchomych, innych maszyn o wysokim wysięgu oraz rusztowań? W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ocenę ryzyka. Obowiązek ten, wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, spoczywa na pracodawcy, podobnie jak pozostałe kwestie związane z bezpieczeństwem.

Środki ochrony w czasie pracy na wysokości

Bazując na wynikach analizy zagrożeń i warunków, należy zastosować odpowiednio dobrane środki ochrony. Wyróżnić można następujące typy:

  • środki ochrony zbiorowej - zgodnie z obowiązującym prawem, środki te należy stosować w pierwszej kolejności. Wynika to między innymi z faktu, że tego typu zabezpieczenia są dostępne niezależnie od zaopatrzenia poszczególnych pracowników. Dzięki temu ochrona jest „z góry” zapewniona. Wbrew pozorom środki ochrony zbiorowej mogą zapewniać bezpieczeństwo również z perspektywy pojedynczych pracowników. Są to środki, takie jak siatki, barierki, pomosty czy rusztowania. Gdy chodzi o podesty ruchome i inne maszyny do pracy na wysokości, barierki są podstawowym wyposażeniem.
  • środki ochrony indywidualnej - środki te powinny by stosowane w sytuacji, gdy środki ochrony zbiorowej nie gwarantują bezpieczeństwa. Do środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas pracy na wysokości zaliczyć można amortyzatory, taśmy, szelki bezpieczeństwa, uprzęże, amortyzatory, urządzenia zabezpieczające i inne elementy.

    Dlaczego to nie wystarczy?

  • Przede wszystkim produkty tego typu bywają zawodne - nawet te najwyższej jakości. Podstawą pozostaje więc ochrona zbiorowa. Jeśli konieczne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej, należy sięgać wyłącznie po wyroby certyfikowane. Ponadto pracownicy powinni być zapoznani z instrukcją ich użytkowania. Nawet najmniejszy błąd może skończyć się tragicznie.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search