Jak pracować z użyciem podestów ruchomych? Kilka zasad bezpieczeństwa

Jak pracować z użyciem podestów ruchomych? Kilka zasad bezpieczeństwa

Praca z użyciem podestów ruchomych może wiązać się z różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego nie tylko w trakcie pracy, ale również przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu należy wykonać szereg czynności. Jakich?

Jakie czynności wykonać przed rozpoczęciem pracy z podestem?

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem podestu ruchomego należy zapoznać się z dokumentacją. Trzeba więc sięgnąć po książkę rewizyjną, książkę obsługi, książkę konserwacji oraz instrukcję obsługi. Czego szukać w tych dokumentach?

Absolutną podstawą jest decyzja UDT, która powinna być aktualna w momencie użytkowania. Informację na ten temat znajdziesz w książce rewizyjnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, podest ruchomy nieposiadający ważnej decyzji UDT nie może być dopuszczony do użytku! Przeglądając pozostałe dokumenty należy zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące informacje, na przykład te dotyczące problemów z obsługą maszyny, awarii, koniecznych napraw. Warto pamiętać, że konkretny problem może nie być jeszcze zdiagnozowany. W następnym etapie należy więc przejść od teorii do praktyki. 

Etap ten nazwać można sprawdzeniem ogólnego stanu technicznego maszyny. Konieczne jest sprawdzenie stanu wszelkich systemów, od hamulców po układ sterowania. Koniecznie sprawdź również stan akumulatora, zwłaszcza jeśli praca odbywa się zimą. Warto zwrócić szczególną uwagę na stan oświetlenia, urządzeń do sygnalizacji alarmowej, funkcji bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje kompletność wyposażenia i poziom wszelkich płynów. Oczywiście, zależnie od pory roku i panujących temperatur, muszą być stosowane dedykowane rodzaje płynów i benzyny. Szczególnym zagrożeniem jest wyciek oleju czy innych płynów oraz wszelkie ubytki mogące do takiej sytuacji doprowadzić. Dotyczy to np. podestów z napędem hydraulicznym. Jeśli chodzi o podesty elektryczne, należy zwrócić szczególną uwagę na stan akumulatora i oczywiście - naładować go. Sprawdź również, czy kompletne jest obowiązkowe znakowanie. Chodzi np. o znaki ostrzegawcze i informacyjne na maszynie.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy umieścić informacje w książce obsługi. Do zagrożeń należy np. brak blokad czy brak urządzeń do awaryjnego hamowania (źródło:Warto posiłkować się między innymi Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń wynikających z niezgodności podestu ruchomego przejezdnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. nr 191, poz. 1596, ze zm.).

Oprócz tego warto sprawdzić poziom bezpieczeństwa, gdy chodzi o otoczenie. Czy w miejscu pracy nie znajdują się ostre przedmioty, czy nie ma wykopów, na jakim poziomie jest wentylacja pomieszczeń, w jakiej odległości znajdują się linie wysokiego napięcia, czy istnieje ryzyko upadku elementów z wysokości?

Jak przebiega bezpieczna eksploatacja podestów i postępowanie po zakończeniu pracy?

Do pracy z użyciem podestu ruchomego nie możesz przystąpić, jeśli nie masz uprawnień UDT. O tym, jak bezpiecznie operować podestem dowiesz się na szkoleniach dla operatorów maszyn, ale szczegóły na ten temat znajdziesz także w instrukcjach użytkowania. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje dotyczące postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. Pamiętaj, że przeznaczenie podestów różni się także zależnie od rodzaju napędu, ogumienia, wymiarów, poziomu udźwigu. Przykładem są podesty z napędem silnikowym, których nie należy stosować w pomieszczeniach.

Po zakończeniu pracy należy podest umieścić w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczyć maszynę. Oczywiście praca napędu musi być zakończona, niezależnie od jego typu. Należy również  skontrolować stan maszyny, a wszelkie uszczerbki i nieprawidłowości odpowiednio odnotować.

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search